Tábor - Čelkovice

Příměstská část

 

Úvodní strana

Čelkovice jsou místní částí města Tábor, původně to byla samostatná obec.

Čelkovice se nacházejí v údolí na levém břehu Lužnice jižně od na protějším břehu ležící části města Tábor ( zejména Staré město, Parkány), části spojuje silniční most. Obytná zástavba vede údolím v délce cca 1350 m a šířce cca 450 m v příbřežní rovině a ve svahu (kóta 444 m n.m.).


Osadní výbor Čelkovice:

Michal Arnošt
Milan Ryba
Jiřina Chudá

kontaktní e-mail: ovcelkovice@seznam.cz