Tábor - Čelkovice

Příměstská část

 

Cyklistická trasa

Na Borkovická blata za lidovou architekturou

Délka trasy : 69 km (alternativní trasa 59 km)
Obtížnost trasy : Z Tábora do Želče středně obtížná, jinak lehká.
Povrch trasy : Málo frekventované asfaltové silnice.
Profil trasy :
Vedení trasy :
Tábor – Větrovy – Lom – Želeč – Hlavatce – Svinky – Komárov – Klečaty – Zálší – Mažice – Vesce – Soběslav – Sedlečko – Myslkovice – Košice – Planá nad Lužnicí – Zhoř – Lom – Větrovy – Tábor

Popis trasy:
Výchozí místo této trasy se nachází před vlakovým nádražím v Táboře. Vyjedeme po trase č. 11 (Greenways Praha – Vídeň) směrem na Lom. Z kopce sjedeme k řece Lužnici a po proudu pokračujeme k mostu v části Čelkovice. Cestou podle Lužnice je vpravo nahoře vidět hrad Kotnov. Přejedeme most a pokračujeme vpravo. Cesta začíná nepříjemně stoupat a do kopce pokračujeme až do obce Větrovy. Ve Větrovech si můžeme udělat krátkou odbočku na rozhlednu Hýlačka. Mírně zvlněnou krajinou pokračujeme do obce Lom. Zde odbočíme na cyklotrasu č. 12. Přes vesnice Maršov a Obora přijedeme do obce Želeč. Na konci obce nás čeká poslední větší stoupání, na jehož vrcholu je hezký rozhled severovýchodním směrem na Chotoviny a Chýnov. Nyní mírně z kopce pokračujeme přes Hlavatce až na hráz mezi rybníky Nový a Rytíř. U rybníku Rytíř je tábořiště s občerstvením a možností koupání (po dohodě se správcem kempu). Po trase č. 12 pokračujeme do obce Svinky. Náves je zastavěna zděnými statky blatského typu. Nachází se zde též barokní zvonice, bývalá kovárna a hasičská zbrojnice. Dále budeme již projíždět vesnicemi na Soběslavsko-veselských blatech. Všechny patří mezi vesnické památkové rezervace. Po trase č.12 přijedeme do obce Komárov, což je snad nejkrásnější ves těchto blat. Kolem návsi s rybníkem a kaplí se rozkládá řada honosných selských statků s bohatě zdobenými štíty, vesměs dílo Martina Patáka. Pokračujeme do vesnice Klečaty. Náves obklopuje soubor blatských statků ve stylu selského baroka, z části dílo Františka Šocha. Naše trasa pokračuje dále po blatech do obce Zálší, opět jedné z krásných blatských vsí. Desítky statků ve stylu selského baroka, dílo zdejších rodáků Jana Šocha a jeho syna Františka Šocha, doplňuje též barokní zámeček a kostel. V Zálší opustíme trasu č. 12 a pokračujeme po trase č. 1133 do dalšího skvostu - obce Mažice. Zde opět leží velké statky, jejichž bohatě zdobené štíty, z části práce otce a syna Šochů, vytvářejí rytmické řady. Na hrázi návesního rybníka si můžeme prohlédnout most a kapličku z poloviny 19. století. Po trase č. 1133 se přes výchozí místo na naučnou stezku Borkovická blata dostaneme do Vesců. Před tím můžeme odbočit do Záluží, kde je muzeum vesnické kovárny. Z Vesců po trase č. 1136 dojedeme do Soběslavi na náměstí. Historické jádro města je památkovou rezervací. Za zmínku stojí kostely sv. Petra a Pavla, sv. Víta a barokní mariánský sloup. K návštěvě vybízí též Blatské muzeum. Alternativní trasa, při které se však ošidíme o krásné vesnice na Soběslavsko-veselských blatech, začíná u rybníku Rytíř. Zde odbočíme vlevo a budeme sledovat cyklotrasu č. 1136 přes Debrník, Nedvědice a Vesce do Soběslavi. Tato trasa nabízí za hezkého počasí výhledy do širokého okolí.
Z náměstí v Soběslavi pokračujeme po trase č. 1180 přes Sedlečko, Myslkovice do Košic. V Myslkovicích je raně barokní zámek. Za fotbalovým hřištěm leží u lesa zachovaný židovský hřbitov z 18. stol. V Košicích se napojíme na trasu č. 32 (Greenways Vídeň – Praha) a po této trase přijedeme do Plané nad Lužnicí. V části Strkov najdeme letní sídlo Harrachů v podobě malého zámku. Pozor - za železničním přejezdem se dostaneme na mezinárodní silnici E55 s velmi silným provozem zvláště kamionů. Po této silnici jedeme asi 1 km. Poté naše trasa odbočuje vlevo na most a dále pokračujeme přes Zhoř do Lomu. Do Tábora se vrátíme po mám již známé trase č. 11 přes Větrovy , Horky a Čelkovice.

Na hrad Choustník přes Turovecký les

Délka trasy: 69 km (60 km alternativní trasa)
Obtížnost trasy : střední
Povrch trasy : Převážně málo frekventované asfaltové cesty, v oblasti pískoven v Roudné je šotolinová cesta.
Profil trasy :
Vedení trasy :
Tábor – Sezimovo Ústí I a II - Kozí Hrádek – Turovec – Dlouhá Lhota –Skopytce – Choustník – Tučapy – Brandlín – Myslkovice - Roudná – Skalice – Třebiště – Želeč – Čenkov – Malšice – Lom – Větrovy – Horky – Čelkovice – Tábor.

Popis trasy :
Začátek této trasy je v Táboře u parku před nádražím ČD. Vyjíždíme po cyklotrase č. 11 směrem na Lom. Z kopce přijedeme k řece Lužnici, zde odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 1173. Pohodlnou silnicí přijedeme do Sezimova Ústí I až k vile Edvarda Beneše. Zde odbočíme vlevo na trasu č. 1206. Po lávce pro pěší se dostaneme do Sezimova Ústí II. Projedeme mezi rodinnými domky k hájovně Nechyba. Vpravo je obora, kde jsou chováni daňci a mufloni. Stále po trase č. 1206 projedeme lesem až ke Kozímu Hrádku. Toto místo je spjato s Mistrem Janem Husem. Asi 100 m východním směrem od zbytků hradu lze nalézt mohylu sokolů. Pokračujeme po naší trase do obce Turovec. Pod hrází Turoveckého rybníka je požární nádrž též využívaná jako koupaliště. Podél rybníka po asfaltové silnici začínáme stoupat do lesa. Na vrcholu stoupání končí cyklotrasa č.1206 a my pokračujeme rovně po trase č. 1173 do Dlouhé Lhoty a po hrázi Návesního rybníku opět začínáme zvolna stoupat až do Skopytců, kde je stoupání největší. Na jeho vrcholu se otvírá krásný rozhled západním směrem a na Tábor. Pokračujeme z kopce k Boreckému potoku a opět začínáme stoupat až do Choustníku na náměstí. V obci stojí kostel P. Marie a nevýrazný renesanční zámek. Nad obcí se vypíná rozložitá zřícenina hradu Choustník. Z Choustníku se vrátíme asi 1 km na rozcestí u Kajetína a po trase č. 1172 se vydáme do Tučap. V obci je kostel sv. Jakuba Většího a zámeček (dnes domov důchodců). V obci se narodil světoznámý skladatel a dirigent Karel Ančerle. Z Tučap se vydáme po cyklotrase č. 32 směrem na Planou nad Lužnicí. Na rozcestí u obce Brandlín odbočíme vlevo. Zde začínající trasa č. 1171 nás dovede do obce Myslkovice. Před začátkem obce se otevírají krásné výhledy jihozápadním směrem na Novohradské hory a Kleť. V obci se nachází barokní zámek, za fotbalovým hřištěm leží u lesa zachovaný židovský hřbitov z 18. století. Mírně z kopce pokračujeme po trase č.1171 přes Janov (kostel sv. Jana Nepomuckého) do Roudné. Nejprve vlevo a potom i vpravo mineme zatopené pískovny využívané jako koupaliště. Za lávkou přes řeku Lužnici začneme stoupat do Skalice. V obci je kostel sv. Šimona a Judy. Stále po trase č. 1171 přes obec Třebiště mírně stoupáme do Želče. Ještě asi 2 km mírně stoupáme do kopce a potom mírným sjezdem se dostaneme do Bezděčína a přes Čenkov na křižovatku, kde trasa č.1171 končí. Odbočíme doprava a po trase č. 31 přes Malšice (kostel Nejsvětější Trojice) dojedeme do Lomu. Trasu si můžeme zkrátit, když na konci Želče odbočíme doprava, po trase č. 12 přijedeme do Lomu. Zde odbočíme vlevo a po trase č. 11 přes Větrovy (rozhledna Hýlačka) a Horky sjedeme k řece Lužnici a přes předměstí Čelkovice dojedeme až do Tábora, k parku před nádražím ČD.

Text: Stanislav Mareš, Ing. Karel Nebes, Infocentrum Město Tábor

Na Kozí Hrádek a Harrachovku

Délka trasy : 24 km
Obtížnost trasy : lehká
Povrch trasy : Převážně málo frekventované asfaltové silnice, mezi Kozím Hrádkem a Sezimovým Ústím II je šotolinová cesta.
Profil trasy:
Vedení trasy:
Tábor – Měšice – Kozí Hrádek – Sezimovo Ústí II a I – Čelkovice – Harrachovka a zpět do Tábora

Popis trasy:
Výchozí bod této trasy se nachází v Táboře u parku před nádražím ČD. Vyjedeme po značené cyklotrase č. 11 směrem na Lom. Asi po 200 metrech odbočíme na hlavní silnici (doleva směr České Budějovice) a mezi dvěma železničními mosty odbočíme vlevo. Dále pokračujeme přes kruhový objezd rovně do městské části Měšice. Zde stojí barokní trojkřídlý zámek, který je přístupný po dohodě se soukromým majitelem. Pokračujeme až na konec Měšic, kde silnice křižuje železnici a podjíždí silnici E55. Mírně z kopce pokračujeme až ke Kozskému potoku a za mostem jedeme rovně po cyklotrase č. 1206, která nás přivede na Kozí Hrádek. Zřícenina hradu je národní kulturní památkou, která je spojena s pobytem Mistra Jana Husa. Asi 100 metrů východním směrem od zříceniny se nachází sokolská mohyla. Pokračujeme po cyklotrase č. 1206 lesní šotolinovou cestou do Sezimova Ústí II. Při výjezdu z lesa se na levé straně rozkládá obora Smolín, v níž se chovají daňci a mufloni. Projíždíme Sezimovým Ústím II a následně po lávce přes hlavní silnici E55 se dostaneme do Sezimova Ústí I. Zde v parku u řeky Lužnice stojí vila, památník a hrob E. Beneše. Po cyklotrase č. 1206 pokračujeme mezi rodinnými domky až na křižovatku, kde vpravo odbočuje cyklotrasa č. 1173. Touto cyklotrasou pokračujeme po pravém břehu Lužnice až na okraj Tábora, kde na křižovatce s cyklotrasou č. 11 odbočíme vlevo a pokračujeme podél břehu řeky Lužnice. Vpravo nahoře vidíme hrad Kotnov. Podjedeme Švehlův most (směřuje na Bechyni) a pokračujeme stále podél Lužnice. Vpravo nahoře je vidět poutní místo Klokoty. Pod Klokoty přímo u cesty se můžeme zastavit u geologické expozice oslavující krásu kamene. Žulovou stěnu využívají horolezci jako cvičnou skálu. Pokračujeme kolem Benešova mlýna až k restauraci Harrachovka. V létě je zde vodácké tábořiště. Po občerstvení se vracíme stejnou cestou zpět až ke Švehlovu mostu a odtud se dáme vlevo do kopce a přijedeme zpět do centra Tábora.

Text: Stanislav Mareš, Ing. Karel Nebes, Infocentrum Město Tábor